Elektriske skader

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller kravene i ‘Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg’ (FSE)

Vi samarbeider med Førstehjelperen som er landsdekkende på kurs innen førstehjelp og livredning.

All booking av kurs går via hovedavdelingen i Oslo, men holdes her på Nemo .

For oversikt over kurs og booking av kurs kan du trykke på linken : http://www.forstehjelperen.no/kurs/bergen

Kursvarighet: 3-4 timer, inkludert pauser.

Kursets innhold

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Strømskader
 • Brannskader

Kurset passer blant annet for

 • elektrikere
 • du som jobber med elektriske annlegg

Vi tilpasser kurset med krav og ønsker for din bedrift

Logo