Marinbiologi

Se nøyere for å se mer på ditt neste dykk. Se etter de små monstrene, de fargerike nakensneglene, anemonene, påfuglmarken osv. Du lærer ikke bare hilken dyrearter som finnes, men også hvordan de samspiller med hverandre i sitt leveområde.

Lær om hvorfor dyr oppfører seg som de gjør og om deres rolle i det akvatiske økosystemet. Vi lager en artsliste i løpet av kurset og ser hvor mange forskjellige arter vi klarer å finne på en dag. Rekorden på Nemo er i overkant av 50 arter på ett dykk! Vil du være med å slå den? Du kommer aldri til å ha et ”dødt” dykk igjen. Vi har teori fredag kveld og gjør to dykk på to forksjellige steder lørdagen.

Hva lærer du

  • Hovedgrupperingene i akvatisk liv
  • Samspill mellom arter
  • Om misforståelser og myter
  • Næringskjeder
  • Symbioseforhold
  • Ansvarlig samspill mellom dyreliv og menneske

For bøker, booking og mer info kontakt butikken.